top of page

Förväntningar på Karriärkonsulten

Har du blivit beviljad Rusta och matcha och står inför att välja leverantör? Valet är viktigt så det är bra att du gör research. Här besvarar vanliga frågor och berättar mer om hur vi jobbar!

De vanligaste frågorna vi får gäller vilka arbetsgivarekontakter vi har och hur programmet fungerar rent praktiskt. Så spill ingen tid utan läs direkt här om det du alltid har undrat!Hur fungerar Rusta och matcha på Karriärkonsulten?


Den rustande delen

Tillsammans med din coach tittar du på din situation och vad du behöver, är det ansökningshandlingar, intervjuträning, kontakter med arbetsgivare eller studievägledning till exempel. Vår styrka är just att vi anpassar programmet efter ditt behov.

Den matchande delen

Den andra delen är matchningen – just kontakten med potentiella arbetsgivare och företag. Vi har ett rekryteringsteam som hela tiden jobbar uppsökande mot relevanta arbetsgivare – rekryteringskonsulterna tittar på de kandidater vi har hos oss och säljer in dem mot passande arbetsgivare. Vi har kontakter i flera branscher och skaffar hela tiden fler kontakter – det beror helt på vilka våra deltagare är. Varken arbetsmarknaden eller våra kandidatnätverk ser likadana ut hela tiden så vi är vana att snabbt ställa om och jobba med både deltagare och arbetsgivare inom olika sektorer.


Praktisk information

I själva programmet träffar du din coach för individuellt samtal varannan vecka – ett av dessa sker på plats på kontoret och ett över telefon. Utöver det anordnar vi workshops en gång i veckan – också de på plats på kontoret du väljer. Men det finns såklart alltid möjlighet för dig att boka in fler samtal med din coach eller våra studie- och yrkesvägledare, samt att sitta på plats på kontoret ifall du vill eller behöver.


Tre personer sitter i ett företagsmöte.
Rusta och matcha på Karriärkonsulten - så går det till.

FAQ


👉 Jag har valt er, när börjar jag?

💡 Två veckor (tio arbetsdagar) efter att ditt val blivit godkänt av Arbetsförmedlingen. Du blir kontaktad av oss några dagar innan uppstart.


👉 Jag vill jobba som xxx, vilka kontakter har ni inom min bransch?

💡 Vi har kontakter inom en lång rad branscher, dessutom jobbar våra rekryteringskonsulter hela tiden för att utvidga vårt nätverk - vi är vana att jobba uppsökande och utgår hela tiden från de kandidater vi “har inne” för tillfället, så det är klart att vi kan hjälpa dig - dock kommer vi (och kan) inte lova någonting.


👉 Jag vill sköta mig själv, kan jag gå på distans?

💡 Nej, vi har vissa obligatoriska moment som workshops och möten så rekommendationen är att du väljer ett kontor nära där du bor. Dock kan vi erbjuda programmet på distans – men det måste ske “på order” av Arbetsförmedlingen i sådana fall.


👉 Har ni bemanning också?

💡Nej, vi har ingen bemanning inhouse, utan matchar enbart mor externa arbetsgivare


👉 Kommer ni kunna hjälpa mig?

💡 Vi har hjälpt många människor med skiftande bakgrund, olika erfarenheter och meriter. Det enda vi kan garantera är att vi kommer göra allt vi kan för att hjälpa dig, och att vi framgångsrikt har matchat personer till jobb eller studier tidigare. Det finns såklart aldrig några garantier, men går du Rusta och matcha hos oss och vill ha ett jobb så kommer du bli erbjuden ett!


👉 Jag vill välja er, hur gör jag?

💡 Du måste meddela ditt val till Arbetsförmedlingen själv - det är ingenting vi kan göra. Logga in på “Mina sidor” eller prata med din handläggare. Du kan uppge vårt namn eller adress när du gör ditt val, eller KA-numret för kontoret du vill ha!

Comments


bottom of page