top of page

Rusta och matcha - vår process!

Uppdaterat: 9 aug. 2023

För arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen finns tjänsten Rusta och matcha (KROM), en effektiv tjänst som syftar till att stötta arbetssökande ut i rätt sysselsättning. Insatsen har funnits sen 2020 och rullas under 2021 successivt ut i hela landet - den första september är det dags för etapp 2 där bland annat Stockholm berörs.


 
Arbetsförmedlingen bedömer ifall du tillhör målgruppen för tjänsten och du väljer själv vilken aktör du vill bli rustad och matchad av.

 

Står du inför valet av coachbolag och är nyfiken på hur vi på Karriärkonsulten arbetar för att ge just dig det stöd och de verktyg du behöver för att snabbt komma ut i arbete följer här processen steg för steg. Vi ansvarar för att utforma och anpassa KROM efter dina behov!


En motorväg i stäpplandskap och ett berg i bakgrunden.
Rusta och matcha - hur ser din väg till drömjobbet ut?


Uppstart & kartläggning


Tillsammans utforskar vi ditt nuläge. Vi kartlägger dina kompetenser, erfarenheter och kvalifikationer. Vad motiverar dig? Vad behöver du? Vad vill du?

Vi hittar ett (eller flera) mål, utarbetar en plan och sätter strategi.


Att rustas


För att du på bästa sätt ska rustas inför en framtida anställning tilldelas du en coach som stöttar dig genom hela processen. Vi ger dig individuell coachning, värdefulla föreläsningar och aktiviteter som intervjuteknik, nätverkande och kontakter med arbetsgivare, tips gällande ansökningshandlingar och LinkedIn. Du ges även möjlighet till professionell studie- och yrkesvägledning.


Att matchas


Utöver coacher har vi även ett matchningsteam som kan arbetsmarknaden. Förutom att de regelbundet, tillsammans med din coach, matchar dig mot relevanta arbetsgivare utökar de ständigt sina nätverk och tar aktivt kontakt med nyckelpersoner inom en rad branscher för att vi ska kunna skapa träffsäkra rekryteringar.


Framme!


Under tiden du är hos oss vill vi lära känna dig! Fokus ligger på det individuella mötet och de steg som just du behöver ta för att komma närmare en meningsfull sysselsättning. Tillsammans skräddarsyr vi den optimala vägen för dig och när du fått ett jobb eller påbörjat dina studier följer vi självklart upp och säkerställer att det känns hållbart och att du trivs!


Vi finns här för att rusta och matcha dig mot ditt framtida jobb!Här kan du läsa mer om Rusta och matcha.

Vill du rekrytera via oss? Här hittar du mer information och kontaktuppgifter!

Comments


bottom of page