top of page
Karriärkonsulten Rusta och Matcha

Covid-19

Vi på Karriärkonsulten fortsätter hjälpa dig som är i behov av arbete att hitta en trygg arbetsplats. Läs mer nedan om hur vi hanterar arbetssituationen under Covid-19.

Förlängd tidsgräns för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans 

Vi på Karriärkonsulten följer noggrant hur Covid-19 påverkar hela samhället och dess funktioner. Vi har sedan dag ett följt de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och arbetar ständigt för att förebygga hindra smittspridningen i samhället.

Till följd av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer sker alla våra möten på distans och med hjälp av olika digitala verktyg. Arbetsförmedlingen har tidigare i år beslutat om distanslösningar för leverantörer av externa arbetsmarknadstjänster och har nu även fattat beslut om att förlänga den tidsgränsen till den 31 mars 2022.

Vi har anpassat vår verksamhet med digitala lösning så att vi ska kunna stötta dig på distans både per telefon, via digitala möten samt genom meningsfulla aktiviteter så som digitala workshops, föreläsningar och intervjuträning. Allt för att vårt stöd till dig som arbetssökande ska vara så givande som möjligt.

För mer information kring hur Covid-19 påverkar dig som arbetssökande kan du besöka Arbetsförmedlingens hemsida: www.arbetsformedlingen.se. Har du ytterligare frågor direkt till oss på Karriärkonsulten kan du antingen chatta med oss här via vår hemsida eller maila oss på: info@karriarkonsulten.se.

bottom of page