top of page
Diskutera böcker

För dig som är deltagare på Karriärkonsulten!

Nedan har vi listat vanliga frågor och svar för dig som är inskriven deltagare hos oss på Karriärkonsulten.

Var finns era kontor eller lokaler? 

Vi finns på flera ställen i Stockholm, Uppsala samt Eskilstuna – ta en titt på vår kontorssida för exakta adresser.  

Vad har ni för öppettider för spontanbesök? 

Utöver dina bokade möten med din coach kan du se öppettiderna för respektive kontor här: 
Kontorsöppettider

Hur ansluter jag till en föreläsning på teams? 

Via dator: Klicka på länken i ditt schema så kommer du direkt till föreläsningen, öppna inte teams och logga inte in, utan välj alternativet ”Titta på webben istället”, därefter väljer du bara alternativet ”Anslut anonymt” – och du är inne. 

Via mobil behöver du ladda ned Microsoft Teams appen – därefter gör du på samma sätt som via dator.  

Du kan också prova att skriva in adressen till föreläsningen direkt i webbläsaren, eller starta om appen eller datorn. Självklart är du också välkommen att ringa helpdesk på 08 – 684 288 71 

Hur kommer jag in på deltagarportalen? 

En länk till deltagarportalen skickades till din mejl i samband med att du startade hos oss. Om du inte hittar länken kan du mejla oss ditt för och efternamn på info@karriarkonsulten.se så skickar vi en ny till din mejl.

Var finns mitt schema? 

Ditt schema hittar du på deltagarportalen. En länk till deltagarportalen skickades till din mejl i samband med att du startade hos oss. Om du inte hittar länken kan du uppge ditt namn så kan vi skicka en ny till din mejl. 

Hur ofta har jag samtal med min coach? 

Din coach bokar in dina individuella samtal i ditt schema. Behovet styr men du har möten minst varannan vecka. Utöver det kan du ha kontakt med våra jobbmatchare, boka in en tid hos studie- och yrkesvägledare eller utbildningscoach samt att du deltar på föreläsningar och workshops. Självklart kan du också kontakta din coach mellan era samtal.  

Jag är missnöjd och har synpunkter och klagomål, var vänder jag mig?

Skicka in ditt klagomål till oss på klagomal@karriarkonsulten.se.

Vad är aktivitetsstöd och hur fungerar det?

Är du arbetssökande och deltar i Rusta och matcha ansöker du om ekonomisk ersättning hos Försäkringskassan, denna ersättning kallas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. En rad faktorer påverkar hur mycket pengar du får, på Försäkringskassans webbplats hittar du mer information och kan ansöka direkt. För att få aktivitetsstöd är du skyldig att delta i de aktiviteter som planerats för dig, samt att varje månad lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.

Måste jag aktivitetsrapportera när jag går Rusta och matcha, och hur gör jag det?

Ja, för att få ekonomisk ersättning måste du varje månad skicka in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen där du redovisar vilka jobb du sökt samt andra aktiviteter du deltagit i. Enklast är att logga in på Mina sidor med bankID och göra rapporten direkt på Arbetsförmedlingens webbplats eller i appen. Då kan du löpande uppdatera information om jobb du sökt eller andra åtgärder du vidtagit som till exempel samtal med studie- och yrkesvägledare, sfi-studier, studiebesök eller intervjuer du varit på.

Vill eller kan du inte aktivitetsrapportera online kan du också skicka in en pappersblankett med post.

Vad händer om jag får förhinder den tid som är bokad?

Om du får förhinder den tid som är bokad behöver du meddela din coach.
Läs mer här 
Villkor för din ersättning.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk ska du inte komma till oss. Meddela din coach så fort som möjligt. Tänk på att du också måste sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer här.

bottom of page