Rusta och Matcha

Rusta och matcha är en ny, effektiv tjänst för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen, med starkare styrning mot mål och resultat.

Du som arbetssökande erbjuds individanpassat stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Rusta och Matcha

Syftet med insatsen är att de som är i behov av intensivt och anpassat stöd ska få handfast hjälp på vägen till nytt jobb eller rätt utbildning. 

 

KROM tillhandahålls av en rad aktörer som har ett avtal med Arbetsförmedlingen och du som arbetssökande väljer själv vilken leverantör du vill bli rustad och matchad av. 

Vi på Karriärkonsulten har över tio års erfarenhet av professionell coachning och har koll på vilka steg du behöver ta för att komma in på arbetsmarknaden.

Karriärkonsulten_koncept0035.jpg
Karriärkonsulten_koncept0036.jpg

Kan jag ta del av tjänsten Rusta och Matcha?

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du tillhör målgruppen för Rusta och matcha. Oavsett om du varit arbetslös en tid eller är nyinskriven på Arbetsförmedlingen kan tjänsten vara aktuell.

Vid ett positivt besked kan du själv välja Karriärkonsulten och vi ansvarar för att anpassa tjänstens utformning och aktiviteter efter just dina behov. Ditt deltagande i KROM pågår i sex månader och kan vid behov förlängas i ytterligare ett halvår. 

Du rustas ...

Vi ger dig skräddarsytt stöd och motiverar dig hela vägen fram till din nya sysselsättning. Du tilldelas en handledare som identifierar dina resurser och som i samråd med dig strukturerar upp ett mål, plan och strategi.

Vi erbjuder dig bland annat hjälp med:

  • Intervjuteknik

  • Arbetsgivarkontakter

  • Att skapa, uppdatera och rikta professionella ansökningshandlingar

  • Studie- och yrkesvägledning

  • Motiverande samtal och coachning

  • Teknik- och datorundervisning

  • Studiebesök och nätverkande

  • Kartläggning, kunskap och insikter om arbetsmarknaden

Tillsammans rustar vi upp dig och lyfter fram din kapacitet och kompetens för att de lättare ska komma till nytta inom näringslivet.

Och matchas!

Vi skapar arbetstillfällen genom kontinuerlig kontakt med arbetsgivare och uppmuntrar och utbildar även dig i att utvidga ditt nätverk.

 

Våra jobbmatchare är införstådda med dina starka sidor och vet var jobben finns. Därför kan vi erbjuda individuella presentationer av dig som deltagare för relevanta arbetsgivare och regelbundet matcha rätt kompetens mot rätt jobb.

Kundval Rusta och Matcha!

Du väljer att anlita Karriärkonsulten genom att uppge nedanstående 
KA nummer till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Norrköping - KA nummer 10068405

Eskilstuna - KA nummer 10068386 

Västerås - KA nummer10067849 

Europeiska socialfonden.png