top of page
Bild2.png

Rusta och Matcha

Med Arbetsförmedlingens effektiva tjänst får du som är inskriven stöd av oss som Rusta och matcha-leverantör med att komma ut på arbetsmarknaden. Genom individanpassat stöd och meningsfulla aktiviteter hittar vi tillsammans ett passande arbete, eller studier, som leder till ditt drömjobb!

Därför finns Rusta och matcha

Syftet med Rusta och matcha, som förkortas ROM, är att jobbsökande som är i behov av intensivt och anpassat stöd ska få handfast hjälp på vägen till nytt jobb eller rätt utbildning.

 

Tjänsten tillhandahålls av en rad aktörer som allihop har ett avtal med Arbetsförmedlingen, och du som är arbetssökande har rätt att själv välja vilken leverantör du vill bli rustad och matchad av.

Vi på Karriärkonsulten brinner för att skapa möjligheter och har över tio års erfarenhet av professionell coachning. Vi har koll på vilka steg du behöver ta för att komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden.

Varmt välkommen att välja oss som leverantör av Rusta och matcha!

Karriärkonsulten Rustar och Matchar
Karriärkonsulten Rustar och Matchar till jobb

Kan jag ta del
av tjänsten?

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du tillhör målgruppen för Rusta och matcha. Tjänsten är till för en bred grupp arbetssökande och oavsett om du varit arbetslös en tid eller är nyinskriven så kan det vara aktuellt för dig.

När du valt Karriärkonsulten som din leverantör ansvarar vi för att utforma och anpassa programmet och aktiviteterna efter just dina förutsättningar och önskemål. Som standard deltar du i Rusta och matcha i sex månader, men tjänsten kan vid behov förlängas upp till en total tidsperiod på ett år.

Du rustas ...

Vi ger dig skräddarsytt stöd och motiverar dig hela vägen till din nya sysselsättning. Hos oss tilldelas du en coach som hjälper dig att identifiera och kartlägga dina styrkor och kunskaper men också vad du behöver jobba på för att så fort som möjligt hitta ett jobb eller påbörja en utbildning.

Vi erbjuder dig bland annat hjälp med:

  • Intervjuteknik

  • Stöd i kontakt med arbetsgivare

  • Att skapa professionella ansökningshandlingar (CV och personliga brev)

  • Studie- och yrkesvägledning

  • Motiverande samtal och coachning

  • Enklare teknik- och datorundervisning

  • Studiebesök och nätverkande

  • Kartläggning, kunskap och insikter om arbetsmarknaden

Vi hjälps åt att rusta dig och tillsammans lyfter vi fram din kapacitet och kompetens på bästa sätt.

... och matchas!

Vi är experter på att skapa möjligheter och arbetstillfällen genom kontakt med arbetsgivare och utbildar även dig i att utvidga ditt nätverk.

Våra jobbmatchare känner till dina styrkor och vet var jobben finns, även de som inte annonseras. Vi kan därför presentera dig för relevanta arbetsgivare och regelbundet matcha rätt kompetens mot rätt arbete. Om du vill, eller behöver, utbilda dig erbjuder vi studievägledning och matchar dig mot en passande utbildning.
 

Kundval Rusta och Matcha!

Därför ska du välja oss som din leverantör

Vår långa erfarenhet och framgång med att hitta sysselsättning åt människor med olika bakgrunder gör oss till ett bra val av Rusta och matcha-leverantör. Vi kan lämna ett stort antal referenser från personer som fått sitt första jobb eller nya möjligheter tack vare oss.

 

Vi fokuserar på dina möjligheter och intressen för att hitta ett jobb eller utbildning som passar dig. Vår expertis inom olika branscher hjälper oss att matcha rätt kompetens och ge dig verktyg för att få en chans hos rätt arbetsgivare. Vi ökar dina möjligheter till praktik, provanställning och fast jobb genom coachning och vägledning. Sedan starten har vi via Arbetsförmedlingens åtgärder förmedlat tusentals hållbara anställningar!

Här kan du läsa mer om oss och hur vi jobbar.

Du väljer att anlita Karriärkonsulten genom att uppge nedanstående 
KA nummer till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Stockholm Mitt: 100 723 06
Stockholm Nord: 100 723 09

Eskilstuna: 100 722 64

Frågor och svar om Rusta och matcha

Här nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kring Rusta och matcha. Har du ytterligare frågor, funderingar eller är i behov av vägledning är du såklart varmt välkommen att kontakta oss,

så hjälper vi dig!

Vad är Rusta och matcha?

Rusta och matcha är en arbetsmarknadsinsats framtagen av Arbetsförmedlingen. Insatsens syfte är att stötta människor en bit från arbetsmarknaden ut i egen försörjning. Tjänsten kan vara aktuell både för långtidsarbetslösa och människor som är nya på arbetsmarknaden, målet är arbete eller rätt utbildning!

 

Tjänsten kallas även för ROM2, en förkortning för Rusta Och Matcha 2 och har successivt lanserats i hela landet under 2020 och 2021. ROM2 är en del av Arbetsförmedlingens reform och kommer på sikt ersätta den tidigare insatsen Kundval Rusta och Matcha (KROM) samt Stöd och matchning (STOM).

Enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) har du som blivit anvisad till ROM2 även rätt att själv välja vilken leverantör du önskar gå programmet hos.

Hur skiljer sig detta från Stöd och matchning?

Rusta och matcha har ett starkt matchningsfokus och en starkare styrning mot mål och resultat. Vi leverantörer av tjänsten får här större delen av vår ersättning först vid en lyckad matchning. Detta innebär ökade krav på att anpassa och skräddarsy aktiviteter och åtgärder inom programmet efter vad just du som arbetssökande behöver för att uppnå tillfredsställande resultat. Vårt gemensamma mål är att du ska vara nöjd med din nästa sysselsättning!

 

Hur länge pågår Rusta och matcha?

Du deltar i Rusta och matcha i en period som är sex månader. Hittar du arbete eller utbildning tidigare, följer vi ändå upp för att säkerställa att det är rätt för dig. Om du inte hittar arbete inom sex månader kan programmet förlängas med ytterligare en period. Vi hjälper dig i kontakten med Arbetsförmedlingen vid behov.

Hur vet jag om en leverantör är bra?

Du kan se hur många rekryteringar en aktör bidragit till, läsa omdömen från tidigare deltagare eller prata direkt med leverantören för att förstå hur de arbetar. Arbetsförmedlingen har också ett betygssystem som utvärderar leverantörers resultat för att säkerställa kvalitet och främja konkurrens.

Vi på Karriärkonsulten är transparenta med oss själva, vår metod och vår rating. Prata gärna med oss ifall du har funderingar eller känner dig osäker, vi visar gärna referenser och svarar på frågor. 

Jag har redan en annan leverantör men är inte nöjd. Kan jag byta?

Ja, du har alltid rätt att byta leverantör om du inte är nöjd med insatsen, det är viktigt att du har en leverantör du är nöjd med och som ger dig det stöd du är i behov av. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du vill byta.

Självklart kan du också kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Hur gör jag för att välja Karriärkonsulten?

Berätta för din handläggare att du vill gå Rusta och matcha hos Karriärkonsulten eller uppge vårt KA-nummer. Du kan också använda dig av sökfunktionen på Arbetsförmedlingens hemsida.

Här hittar du information om våra kontor samt våra KA-nummer.

Varför ska jag välja Karriärkonsulten?

Vi har en långa erfarenhet och bred kunskap om arbetsmarknaden med ett ständigt växande nätverk av arbetsgivare inom olika branscher. Det gör att våra matchare hittar jobb, även de som inte annonseras. Vi finns på orter över hela Sverige, vilket ger dig stöd oavsett var du befinner dig, även vid flytt. Våra coacher och matchare talar dessutom flera språk och kan kommunicera på ditt modersmål vid behov. 

Jag är ny i Sverige. Kan jag läsa SFI samtidigt?

Självklart! Att kunna det svenska språket är en viktig del av att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser till att du får möjlighet till undervisning i svenska parallellt med åtgärderna för att hitta ett jobb.

Kan jag få hjälp på mitt språk?

Ja! Hos oss jobbar matchare och karriärcoacher som talar följande språk: svenska, arabiska, turkiska, engelska, persiska, spanska, franska, serbokroatiska, polska, ryska, tyska, finska, , norska, danska, punjabi, hindi, kurdiska (feyli, kurmanji och sorani).

Får jag en egen kontaktperson?

Ja, din personliga karriärcoach kommer tillsammans med dig ta fram en skräddarsydd plan och strategier för hur du ska nå ditt mål. Vi ser till att finnas där för dig och du har regelbunden kontakt och uppföljning med din coach.

Vilka jobb kan jag få om jag väljer att gå Rusta och matcha via er?

Det beror på din kompetens och intresse. Vi hjälper både de som söker enklare jobb utan krav på utbildning och de som vill byta inriktning eller börja studera för att komplettera sin kompetens. Vi har stöttat människor i olika roller, både inom privat och offentlig sektor.

Om du har en utländsk utbildning som behöver valideras i Sverige hjälper vi dig med de nödvändiga stegen för att fortsätta ditt yrke här.

Vilken ersättning får jag när jag deltar i Rusta och Matcha?

När du deltar i Rusta och matcha har du rätt till aktivitetsstöd. Ersättningen betalas ut via Försäkringskassan och det är de som avgör din ersättningsnivå, bland annat baserat på din ålder. Har du rätt till A-kassa är en annan ersättningsmodell möjlig.

Här kan du läsa mer om ersättningen på Försäkringskassans hemsida.

Jag är intresserad av studier. Kan ni hjälpa mig med det?

Absolut! Vi har ett helt utbildningsteam och våra studie- och yrkesvägledare och utbildningscoacher erbjuder seriös vägledning kring studier och guidar dig gärna i utbildningsdjungeln.

När du väljer oss som leverantör gör vi en kartläggning av din tidigare utbildningsbakgrund för att kunna identifiera dina studiemöjligheter, och utifrån detta ger vi dig den stöttning du behöver för att hitta – och påbörja rätt utbildning!

bottom of page