top of page
Lillianne Bakgrund.jpg

Frågor & Svar
Rusta och Matcha 2

Arbetsmarknadstjänsten Rusta och matcha blir i april 2023 Rusta och matcha 2. Nedan listar vi vanliga frågor och svar kring denna förändring. Har du ytterligare frågor, funderingar eller är nyfiken på hur vi på Karriärkonsulten jobbar hittar du mer information här, eller kontakta oss så hjälper vi dig! 

Vad är Rusta och matcha 2?

Rusta och matcha 2 är en ny tjänst och en vidareutveckling av Rusta och matcha. Syftet och målet är detsamma som tidigare: att stötta arbetssökande till jobb eller utbildning på kortast möjliga tid.  

Vad är skillnaden mellan Rusta och matcha och Rusta och matcha 2? 

Rusta och matcha är den ursprungliga tjänsten från Arbetsförmedlingen som erbjuder individanpassat stöd i form av coachning, matchning mot arbetsgivare och hjälp med att hitta utbildning om behov finns. I vidareutvecklingen av tjänsten, som benämnas Rusta och matcha 2, är det ett ännu starkare matchningsfokus med förbättrade metoder och resurser för att ytterligare effektivisera processen. Det innebär mer specialiserad hjälp, utökade nätverk av arbetsgivare och anpassade utbildningsmöjligheter för att bättre möta deltagarnas individuella behov.

När börjar Rusta och matcha 2? 

Planen är att Rusta och matcha 2 införs under den senare delen av april 2023. 

Vad innebär den nya tjänsten för mig som deltagare? 

Du som idag deltar i Rusta och matcha påverkas inte av den nya tjänsten, utan du fullföljer din period i Rusta och matcha som tänkt. Blir en förlängning aktuell för dig är det Arbetsförmedlingen som beslutar om du får fortsätta i Rusta och matcha 2.  

Vilka får gå Rusta och matcha 2? 

Målgruppen för Rusta och matcha 2 är i stort sett oförändrad och det är fortfarande Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar vilka som anvisas. Den nuvarande versionen av Rusta och matcha fortsätter ända tills den nya tjänsten träder i kraft! 

Karriärkonsulten är glada att berätta att vi är godkända av Arbetsförmedlingen att fortsätta leverera tjänsten.

bottom of page