top of page

Att ansöka om aktivitetsstöd - Karriärkonsulten förklarar

Aktivitetsstöd - för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och går ett program som Rusta och matcha eller en annan arbetsmarknadsinsats.

Dags att ansöka om aktivitetsstöd? Här kan du läsa mer om hur det fungerar och vad som kan vara bra för dig att tänka på samt vanliga frågor kring aktivitetsstödet.


 

Vad är aktivitetsstöd?


Den ersättning du får när du deltar i Rusta och matcha hos oss kallas kort sagt aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Så fort du blivit anvisad av Arbetsförmedlingen till ett arbetsmarknadsprogram så ansöker du om ersättning från Försäkringskassan. Exakt vad som gäller för dig och vilken ersättning du ska ansöka om hittar du på Försäkringskassans webbplats.


Hur ansöker man?


Ansöka om aktivitetsstöd gör du via Försäkringskassan, du kan enkelt göra det på Försäkringskassans hemsida eller i appen. Är du osäker på vad som gäller för dig kan du också ansöka om aktivitetsstöd genom att ringa och prata med en handläggare på Försäkringskassan.


Hur mycket får man i stöd?


Hur mycket pengar du får varje månad beror på flera saker; hur gammal du är, om du är med i a-kassan och om du deltar i Rusta och matcha på hel- eller deltid.


Uppfyller du kraven för a-kassan beror summan på hur gammal du är - är du mellan 18-24 motsvarar aktivitetsstödet din dagpenning från a-kassan och är du 25 år eller äldre får du som lägst 510 kr per dag.

För dig som inte uppfyller a-kassans krav och har fyllt 25 landar summan på 223 kr per dag. Är du yngre än 25 år får du istället utvecklingsersättning vilken ligger på 183 eller 57 kr om dagen.


En person räcker papper över ett bord till en annan person.
Ansöka om aktivitetsstöd gör du hos Försäkringskassan.

Hur länge får man aktivitetsstöd?


Som standard är varje ersättningsperiod 300 dagar - vilken automatiskt förlängs med 100 dagar om du har barn under 18 år. Arbetsförmedlingen gör därefter en ny bedömning ifall fortsatt stöd i en ny arbetsmarknadsinsats behövs.


 

Aktivitetsstöd efter a-kassa


För dig som uppfyller kraven för a-kassa:

Ditt aktivitetsstöd efter a-kassan är samma belopp som innan, med skillnaden att det betalas ut av olika myndigheter; när dina dagar med a-kassa är slut tar Försäkringskassan över.

Du kan inte få både aktivitetsstöd och a-kassa utbetalat samtidigt om du deltar i Rusta och matcha på heltid, däremot kan du få ersättning från a-kassan om du deltar i Rusta och matcha på halvtid och tar ut aktivitetsstöd på 50 procent. Ditt aktivitetsstöd efter a-kassa kan som längst utbetalas 450 dagar. 

Utvecklingsersättning


Utvecklingsersättning kallas det ekonomiska stöd du som är mellan 18 och 24 år får istället för aktivitetsstöd. Utvecklingsersättningen finns i två nivåer och vilken som utbetalas beror på din situation och din utbildningsnivå.


 

Aktivitetsstöd vid sjukdom


Det är viktigt att du meddelar Arbetsförmedlingen, och inte bara din coach hos oss på Karriärkonsulten, om du eller ditt barn blir sjukt. När du sen ansöker om aktivitetsstöd fyller du i de dagar du varit frånvarande på grund av sjukdom eller VAB, Försäkringskassan bedömer sedan ifall du får behålla ersättningen för de dagarna. Vid vård av barn får du behålla ditt aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Comments


bottom of page