top of page

Kraven för Rusta och matcha

För att få gå programmet Rusta och matcha behöver du uppfylla vissa krav - läs mer om vilka här!

Rusta och matcha är en arbetsmarknadsinsats från Arbetsförmedlingen och ett program som finns till för dig som behöver extra stöd i ditt jobbsökande eller i att hitta en utbildning.

Själva själva programmet erbjuds inte av Arbetsförmedlingen själva, utan läggs ut på flera fristående aktörer - som till exempel Karriärkonsulten!


Två personer inbegripna i ett samtal..
Rusta och matcha-krav, hur ser de ut?

Arbetsförmedlingens krav för Rusta och matcha


Ifall du uppfyller kraven för Rusta och matcha kan Arbetsförmedlingen besluta att Rusta och matcha passar dig och att du får välja en leverantör av tjänsten.


Kraven för Rusta och matcha

Exempel på krav för att få delat i Rusta och matcha:


Vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande

Vara minst 25 år och arbetslös på heltid, eller minst 18 år och varit arbetslös länge

Delta i jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet


För fullständiga krav eller vad som gäller vid till exempel funktionsnedsättning kan du läsa mer här, eller ta kontakt med Arbetsförmedlingen för information om vad som gäller i just din situation.


Arbetsförmedlingens bedömning

Arbetsförmedlingen använder sig av ett så kallat statistiskt bedömningsstöd då de avgör vilka som tillhör målgruppen för Rusta och matcha, bedömningen tar hänsyn till en rad olika faktorer som till exempel:


1️⃣ Erfarenhet och utbildning

2️⃣Hur länge du har varit arbetssökande och demografi som ålder och bostadsort

3️⃣Hur arbetsmarknaden ser ut


Här kan du läsa mer om Arbetsförmedlingens bedömning!


Dina krav för rusta och matcha


Har du rätt att gå Rusta och matcha får du själv välja den leverantör som passar dig och dina behov bäst, så det är ju inte mer än rätt att du också ställer krav. Som till exempel:


Att leverantören har kontakt med arbetsgivare

Att leverantören erbjuder studievägledning

Att leverantören är insatt och påläst på arbetsmarknaden där du bor


En deltagare som fått jobb tillsammans med en karriärkonsult - båda ser glada ut.
Samarbete ger framgång!

Karriärkonsultens krav för Rusta och matcha


Vi som leverantör av tjänsten har krav från Arbetsförmedlingen i form av ett avtal som vi behöver förhålla oss till, detta är för att säkerställa kvalité och att vi jobbar effektivt.

Därför ställer vi också vissa krav på våra deltagare, som till exempel:


Närvarande och i tid

Engagemang

Kommunikation


Vi vill, och förväntar oss, att du närvarar vid möten, workshops etcetera och att du är i tid till dessa. Vi önskar såklart också att du visar engagemang i din process, oavsett om det är jobb eller utbildning du söker, men vi lovar också att motivera dig till detta engagemang.


Slutligen: vi vet, och har förståelse för, att det är tufft att söka jobb. Det mesta med schema, möten, engagemang och motivation går att lösa. Men för att vi ska få förutsättningar att skapa en så värdefull tid som möjligt för dig i programmet behöver du kommunicera med oss, så att vi kan anpassa och forma aktiviteterna efter vad just du behöver.


Win för dig och win för oss!

Comments


bottom of page