top of page

Möjligheter - möten mellan människor

För dig som vill hitta jobb snabbt är rekryteringsträffar oslagbart! Från dag ett har vår ambition varit att vara länken mellan arbetssökande och arbetsgivare. Men för att dessa ska hitta varandra behövs lite snack och mycket verkstad.

Rusta och matcha på Karriärkonsulten har ett starkt matchningsfokus och vi söker hela tiden efter nya sätt att skapa matchningar på. Till vissa rekryteringar krävs ett mer gediget förarbete där våra coacher och rekryteringskonsulter gör ett smalare urval av kandidater, medans det vid andra finns större potential och utrymme i kravprofilen.

Vi är med vid både enskilda- och gruppintervjuer, headhuntar både arbetsgivare externt och kandidater internt samt jobbar ständigt uppsökande mot företag inom branscher som har behov av arbetskraft.


Och så ordnar vi såklart rekryteringsträffar!


Fyra kvinnor i kontorsmiljö, de ler och gestikulerar mot kameran.
Kerstin, Sarah, Sarah & Mia på en rekryteringsträff i Vällingby.

Fördelar


Effektivt - arbetsgivare får chans att sälja in sig hos flera kandidater och arbetssökande kan pitcha för flera arbetsgivare på en gång!

Arbetstillfällen genast - kandidaterna på rekryteringsträffarr är jobready. Och arbetsgivarna har behov av arbetskraft - just nu.

Direkt - inga mellanhänder! Direktkontakt snabbar upp rekryteringen.


Träffa arbetsgivare direkt


Rekryteringsträffarna ger våra kandidater chans att på en gång komma i kontakt med arbetsgivare och företag som är i behov av att anställa, samtidigt som de arbetsgivare som deltar kan sälja in sitt företag direkt och träffa flera kandidater med olika bakgrund och kompetens.


Win-win


Att det råder kompetensbrist parallellt med arbetslöshet är inga nyheter. Till en del roller och tjänster behövs såklart en viss typ av kompetens och erfarenhet, men en stor del av bristen på arbetskraft kan i flera branscher åtgärdas med att företag vågar satsa på personer som inte tickar alla boxar på kravspecen.


Om arbetsgivare fokuserar på och ser möjligheter i kunskap och egenskaper istället för att stirra blint på antal års erfarenhet och ger personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden en chans skapas produktiva team präglade av mångfald, en frisk arbetsmarknad, lojala och motiverade medarbetare och en mer effektiv fördelning av resurserna i samhället.


Direkt coachning


På våra rekryteringsträffar finns coacher och matchare på plats för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Du som är deltagare hos oss får tips, input och direkt återkoppling på din pitch eller ansökningshandlingar, och du som är på plats i egenskap av arbetsgivare får utöver direktkontakt med kandidater möjlighet att skapa relationer inför dina framtida anställningsbehov.


Nytt jobb snabbt


Det är just direkt-heten som gör våra rekryteringsträffar till ett framgångskoncept. Våra kandidater vill ha och behöver ett jobb snabbt - och våra arbetsgivare på plats letar ju medarbetare just nu. I vår mission att rädda Sverige från arbetslösheten är det grundläggande att inte värdera jobb - alla jobb är lika värdefulla och titel, rollbeskrivning och lön är faktorer som alla går att förhandla och förändra senare.


Vill du nå resultat och få in en fot?

Söker du en motiverad och jobready medarbetare?


Då ska du komma på en av våra rekryteringsträffar!

Comments


bottom of page