top of page

Allt du behöver veta om personlighetstester vid rekrytering

Personlighetstester vid rekrytering brukar vara ett användbart verktyg för att identifiera kandidatens karaktärsdrag utöver deras färdigheter och erfarenheter. Dessa tester är ofta en bra komplettering till intervjuer och referenskontroller. Låt oss ta en titt på grunderna och ge dig sex essentiella råd när du ställs inför ett personlighetstest under rekrytering.


Hur utförs ett personlighetstest vid rekrytering?

Under ett personlighetstest vid rekrytering besvarar du en rad frågor. Svaren analyseras sedan för att bedöma din personlighetstyp. Dessa tester administreras oftast digitalt och kan ha en tidsgräns för att säkerställa spontana och uppriktiga svar.


Varför används personlighetstester?

Dessa test är värdefulla för att avgöra om en kandidat passar för en specifik roll. Personlighetstester vid rekrytering kan också belysa egenskaper som:

· Förmåga att samarbeta

· Kommunikativa färdigheter

· Ledningsförmåga

· Allmän arbetskapacitet


Några populära exempel på tester inkluderar:

MAP (Motivational Analysis of Personal Potential)

MAP-testet koncentrerar sig på nio kärnegenskaper som grupperas inom tre kategorier: arbetsmetodik, sociala interaktioner och inre motivation. Testet används för att förstå en individs motivation, arbetsstil och interaktion med andra. Det kan hjälpa arbetsgivare att placera individer i roller där de är mest sannolika att trivas och prestera väl.


EQ-i (Emotional Quotient Inventory)

EQ-i bedömer sociala och emotionella färdigheter inom fem centrala områden: självinsikt, stresshantering, mellanmänskliga relationer, anpassningsbarhet och övergripande välbefinnande. Testet används för att bedöma en individs emotionella intelligens, vilket kan vara avgörande för framgång inom många yrken, särskilt de som kräver interaktion med andra.


PPA (Personal Profile Analysis)

PPA-testet uppskattar en individs beteende på arbetsplatsen och potential baserat på fyra kriterier: dominans, påverkan, stabilitet och anpassning. Genom att förstå dessa aspekter av en individs personlighet kan arbetsgivare bättre matcha individer med lämpliga roller och förutsäga hur de kommer att reagera under olika arbetsförhållanden.


DISC (färgbeskrivning)

DISC-testet associerar olika personlighetstyper med specifika färger. Till exempel kan en person karaktäriseras som "Gul" vilket indikerar att de är energiska, självförsäkrade och influerande. Genom att förstå dessa färgassocierade personlighetstyper kan arbetsgivare och teamledare bättre förstå hur individer kommer att interagera med varandra och vilka roller de är mest lämpade för.


Färgbeskrivningar:

Röd: Dominanta personer som är beslutsamma, konkurrenskraftiga och självgående.

Gul: Influensrika personer som är entusiastiska, övertygande och inspirerande.

Grön: Stabila personer som är tålmodiga, pålitliga och vänliga.

Blå: Försiktiga personer som är noggranna, systematiska och kvalitetsmedvetna.


Tips för när du ska genomgå ett personlighetstest

Sök inte efter "rätt" svar: Personlighetstest har inget korrekt svar. De avser att se hur du passar in i en viss roll eller grupp.

Tänk snabbt: Svara spontant på frågorna utan att överanalysera.

Reflektera över din arbetspersona: Försök svara baserat på hur du uppför dig professionellt.

Sök en lugn plats: Utför testet på en plats där du kan koncentrera dig.

Fråga om resultaten: Efter att ha avslutat testet kan du begära att se dina resultat för att förstå din egen profil bättre.


Med dessa insikter i åtanke, när du nästa gång ställs inför ett personlighetstest under en rekrytering, kom ihåg att det är en möjlighet att visa din sanna jag och att lära känna dig själv på ett djupare plan.


Vi är med dig på resan!

Comentários


bottom of page