top of page

Rusta och matcha: veckans fråga #1

Tjänsten Rusta och matcha - det är inte helt lätt att hålla kolla på allt inom programmet. Därför presenterar vi här veckans frågeställning - där vi tar upp en vanlig undran och erbjuder svar.

Veckans frågeställning handlar om språk:


👉 Kan jag gå Rusta och matcha och läsa SFI (svenska för invandrare) samtidigt?

👉 Kan jag få hjälp på mitt modersmål hos er?

👉 Vilka språk talar ni på Karriärkonsulten?Ett frågetecken i rosa mot en vägg i en mörkare ton av rosa
Rusta och matcha på vilket språk?

Självklart kan du gå Rusta och matcha och läsa SFI samtidigt. Språket är en viktig nyckel för den som vill etablera sig på arbetsmarknaden.

Av den anledningen uppmuntrar och motiverar vi dig att prata och öva på svenskan så mycket du kan, men naturligtvis stöttar vi dig på ditt modersmål, hos oss jobbar coacher och matchare som pratar bland annat engelska, persiska, arabiska, turkiska, spanska och finska.


コメント


bottom of page