top of page

Rusta och matcha: veckans fråga #7

Uppdaterat: 7 juni 2023

Tjänsten Rusta och matcha - det är inte helt lätt att hålla kolla på allt inom programmet. Därför presenterar vi här veckans frågeställning - där vi tar upp en vanlig undran och erbjuder svar.

Veckans frågeställning touchar studier. Lika mycket som vi brinner för att matcha våra deltagare ut i jobb, lika mycket brinner vi för att hitta och matcha dem till rätt utbildning. Så veckans frågeställning handlar om omställningsstudiestödet.


👉 Vad är omställningsstudiestödet?

👉 Hur mycket är det på?

👉 Var ansöker man?Tanken är att omställningsstudiestödet ska nyttjas av människor mitt i arbetslivet som vill kompetensutveckla sig eller byta yrkesinriktning. Många som har goda förutsättningar att studera och råda bot på kompetensbristen inom vissa yrken avstår studier på grund av de ekonomiska förutsättningarna - därför är de aktuella för stödet.


Ersättningen består av ett bidrag på 80% av din lön (upp till ett maxbelopp som i år 2023 ligger på 5143 kr brutto). Utöver bidraget kan du också lägga till ett lån om du vill. Exakt hur mycket omställningsstudiestödet blir på beror på din nuvarande inkomst.


För att kunna söka måste du uppfylla ett antal kriterier och villkor, till exempel måste du ha jobbat minst 8 av de senaste 14 åren, samt 12 av de senaste 24 månaderna. Studierna du ägnar dig åt ska också göra dig mer attraktiv på och stärka din ställning på arbetsmarknaden och måste vara på minst 20%.

Omställningsstudiestödet ges till ett begränsat antal människor och är uppdelade på två ansökningsomgångar per år.

Ansöker gör du på Mina sidor på CSNs webbplats, där du också hittar mer information!
Vår mission på Karriärkonsulten är att rusta och matcha människor till jobb! Men vägen till jobb går ofta via skolbänken - därför är vi riktigt vassa på studiefrågor också!

Commentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page