top of page

Söka jobb med hjälp av SMARTa mål

Uppdaterat: 20 juni 2023

Vad är ett SMART mål och hur kan det hjälpa dig i jobbsökarprocessen? Oavsett om du söker jobb, studerar eller redan jobbar kan denna strategi hjälpa dig att uppnå resultat.

Ett SMART mål är en strategi för att formulera mål på ett tydligt och effektivt sätt. Strategin hjälper till att formulera tydliga och realistiska målsättningar och ökar motivationen hos den eller de som arbetar mot målen.

Själva ordet är en akronym som står för följande:


S pecifikt

Målet ska vara tydligt definierat och formulerat. Alla som är involverade ska förstå vad som ska uppnås, hur det ska göras och vem som ska göra vad.


M ätbart

Målet ska kunna mätas på något sätt. Det ska finnas tydliga mätpunkter som kan användas för att hela tiden utvärdera framsteg.


A ttainable (uppnåeligt)

Målet ska vara uppnåeligt och rimligt. Att sätta orealistiska eller omöjliga mål leder ofta till frustration och att motivationen helt försvinner.


R elevant

Målet ska vara meningsfullt och relevant. För att ett mål ska kännas relevant och för att motivationen ska bibehållas behöver frågan "varför är detta mål viktigt?" besvaras.


T idsbestämt

Målet ska ha en tydlig deadline eller tidsram. Detta för att hålla fokus och prioritera projektet.


Fyra händer för en high- five
Tänk SMART när du söker jobb eller pluggar!

Det fina med denna modell är att den kan användas i de allra flesta projekt eller uppgifter. Och man kan själv välja hur djupt man går in på de olika aspekterna - så länge din riktning blir tydlig och fokuserad! Tänk smart, använd SMART och behåll motivation och fokus!

Comentarios


bottom of page