top of page

Vad innebär kompetensbaserad intervju?

En kompetensbaserad intervju är som en väl utstakad löprunda där varje fråga är en milstolpe designad för att kartlägga din erfarenhet och dina färdigheter. Det är en möjlighet för dig att visa upp din professionella verktygslåda och hur du använder dessa verktyg i praktiken, men att förbereda sig inför en kompetensbaserad intervju kan se väldigt olika ut.


Definition av kompetensbaserad intervju

En kompetensbaserad intervju, även känd som en beteendebaserad intervju, är en metod som arbetsgivare använder för att förstå hur en kandidats tidigare erfarenheter och handlingar speglar de kompetenser som är nödvändiga för den aktuella tjänsten. Det är en djupdykning i dina tidigare prestationer och hur de har rustat dig för framtida utmaningar.


Bakgrund och ursprung

Denna intervjuform tog fart under 1970-talet, när psykologer insåg att tidigare beteende är en av de bästa prediktorerna för framtida prestation. Sedan dess har kompetensbaserade intervjuer blivit en hörnsten i rekryteringsprocessen, som ger en strukturerad och rättvis bedömning av kandidaters potential.


Hur kompetensbaserade intervjuer fungerar

Under en kompetensbaserad intervju ställs specifika frågor som kräver att kandidaten reflekterar över sina tidigare erfarenheter och delar med sig av konkreta exempel. Frågorna är ofta formulerade för att få fram svar som illustrerar specifika kompetenser som är relevanta för jobbet, såsom teamwork, problemlösning och ledarskap.


Fördelar med kompetensbaserade intervjuer

Denna typ av intervjuer är guldgruvor för arbetsgivare som vill gräva fram de mest relevanta exemplen på en kandidats förmåga. De minskar subjektiviteten och ger en mer nyanserad bild av kandidatens faktiska kompetens, snarare än enbart deras självuppfattning eller teoretiska kunskap.


Utmaningar och potentiella fallgropar

Trots dess effektivitet, kan kompetensbaserade intervjuer vara utmanande för både intervjuare och kandidater. Intervjuare måste vara skickliga i att formulera frågor och tolka svar, medan kandidater kan behöva öva på att konkret och tydligt illustrera sina erfarenheter. Det finns också en risk att fokusera för mycket på tidigare prestationer utan att ge utrymme för potential och tillväxt.


Förberedelse för en kompetensbaserad intervju (arbetsgivare)

För att genomföra en effektiv kompetensbaserad intervju, bör arbetsgivare noggrant definiera de kompetenser som är viktiga för tjänsten och utforma frågor som tydligt mäter dessa. Det är också viktigt att träna på att lyssna aktivt och läsa mellan raderna för att fånga upp de ibland subtila bevisen på en kandidats kompetens.


Tips för kandidater som ska genomgå en kompetensbaserad intervju

Som kandidat är det bästa du kan göra att förbereda dig genom att reflektera över dina tidigare erfarenheter och hur de relaterar till de kompetenser som efterfrågas. Öva på att berätta dina erfarenheter med hjälp av STAR-metoden (Situation, Task, Action, Result) för att strukturera dina svar på ett klart och övertygande sätt.


Kom ihåg att självinsikt och ärlighet är nyckeln – det är din chans att låta dina verkliga prestationer tala.


Hjälp inför intervjun med Rusta och Matcha

Att förbereda sig för en intervju kan vara en nervös process, men när du deltar i Rusta och Matcha-programmet får du en unik möjlighet att utrusta dig med verktygen du behöver för att göra ett bestående intryck. Rusta och Matcha är ett program som syftar till att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden genom individanpassad coaching och kompetensutveckling genom hela din jobbsökande process, från förberedelser till uppföljning efter intervjun.

Comments


bottom of page