top of page

Vad ska man tänka på efter anställningsintervjun?

Hur vet man om det gått bra? När ska man följa upp? Och hur går man vidare efter en intervju som inte gick som man tänkte sig?

Det finns flera skolor när det kommer till hur man ska tänka efter en arbetsintervju, en del menar att man helst ska ringa rekryteraren eller arbetsgivaren inom ett par tre dagar, andra att man på sin höjd ska skicka ett tack för samtalet-mej, och ytterligare andra tycker att man ska vänta tills arbetsgivaren hör av sig.

Vårt svar är ju såklart: det beror på.Fyra personer vid ett skrivbord har ett jobbmöte.
Anställningsintervjun - när ska man följa upp?


När ska man följa upp efter intervjun?


När man ska följa upp efter intervjun är lite olika, men en bra tumregel är dessa två faktorer: vad ni kom överens om och om du har något att säga.

Kolla av vid intervjun när du kan vänta dig återkoppling och fråga om du kan höra av dig inom en viss tid ifall du inte har hört något.

Kommer du på något som är viktigt för arbetsgivaren att veta, eller om du till exempel blivit erbjuden en annan tjänst är det såklart OK att du tar kontakt.


Andra menar att det aldrig skadar att höra av sig eftersom du då visar att du verkligen är intresserad av och vill ha jobbet, och det finns en poäng i det, men det är ingen bra idé att höra av sig bara för sakens skulle - se till att du har något relevant att säga.


Hur vet man att en intervju gått bra?


Känns det som att du fick fram det viktigaste av det du ville, att du och den eller de som intervjuade dig hade en bra dynamik i samtalet och att båda parters förväntningar matchades så gick förmodligen intervjun bra!


Om intervjun inte blir bra


Att anställningsintervjun inte blir bra kan såklart bero på flera saker men vanligt är att förväntningarna hos antingen den arbetssökande eller arbetsgivaren (eller båda) inte matchar verkligheten.

  • Rollbeskrivningen stämmer inte överens med vad som stod i annonsen

  • Den jobbsökande har överdrivit eller varit oärlig i sin ansökan

Oavsett om du söker jobb eller personal vill du väl varken slösa din egen eller andra människors tid? Så var förberedd, intresserad och håll det relevant.


Utvärdera


Känns det som att anställningsintervjun blev helt misslyckad är det lätt att tappa självförtroendet, men försök istället se det som en lärdom och definiera vad som gick fel, vad du hade kunnat göra annorlunda och hur du ska tänka i framtiden. Försök tänka att en mindre lyckad intervju idag kan leda till en bättre intervju imorgon. Utvärdera också vad du gjort bra och ska fortsätta göra!


Fråga om intervjun gick bra!


Det enklaste sättet att undvika missförstånd om när du ska höra av dig eller om hur du presterade är att fråga!

  • Hur ser nästa steg ut

  • När kan jag vänta mig någon återkoppling från er, eller ska jag höra av mig i nästa vecka

  • Har jag varit tydlig eller är det något jag behöver utveckla


Och kom ihåg att intervjun är lika mycket till för dig som arbetssökande som för arbetsgivaren!

Comments


bottom of page