top of page

Videointervju i rekryteringsprocesser

Uppdaterat: 2 maj

Videointervjuer har revolutionerat rekryteringsprocessen genom att introducera en effektiv och kostnadsbesparande metod för första urvalet av kandidater. Dessa digitala möten gör det möjligt för rekryterare att snabbt skapa en första uppfattning om kandidaternas kompetenser och personligheter. Dessa digitala intervjuer ställer en del andra krav på dig som arbetssökande och du kan komma att stöta på tekniska utmaningar. Se till att förbereda dig inför din videointervju med hjälp av våra tips.Förberedelser inför en videointervju

Inför en videointervju är det viktigt att göra mer än bara tekniska förberedelser. Förutom att säkerställa att all teknik fungerar, bör du också göra research om företaget och den specifika rollen. Öva på att presentera dig själv på ett koncist och engagerande sätt och förbered frågor att ställa till intervjuaren. Detta visar på ditt intresse och engagemang för positionen och företaget.


Se även till att förbereda följande inför din intervju:


Utrustning och mjukvara

Kvaliteten på din utrustning kan ha en stor inverkan på hur du uppfattas under en videointervju. Använd en dator med en högkvalitativ kamera och mikrofon för att säkerställa klarhet i bild och ljud. Testa även olika videokonferensprogram som Skype, Zoom eller Teams för att bekanta dig med funktionerna och säkerställa en problemfri intervju.


Internetanslutning och ljudkvalitet

En stark och stabil internetanslutning är avgörande för att förhindra avbrott under videointervjun. Det är rekommenderat att använda en kabelansluten internetuppkoppling snarare än WiFi för att minska risken för avbrott. Kontrollera även mikrofonens och högtalarens kvalitet för att säkerställa att du kan höras tydligt och utan eko eller brus.


Belysning och bakgrund

Välj en plats med naturligt dagsljus eller använd en lampa för att belysa ditt ansikte jämnt. Undvik bakgrundsbelysning som kan göra dig svår att se. Din bakgrund bör vara professionell och städad; undvik röriga eller personliga utrymmen som kan distrahera intervjuaren.


Ljudisolering och störningsminimering

Se till att ditt intervjuutrymme är tyst och fritt från störningar. Informera dina hushållsmedlemmar eller rumskamrater om din intervju för att undvika oväntade avbrott. Stäng av alla onödiga enheter som kan skapa ljud eller störningar under intervjun.


Var beredd på det oväntade

Att vara förberedd på oförutsedda händelser kan göra stor skillnad. Ha en plan B för tekniska problem, som att snabbt kunna växla till ett telefonsamtal om din internetanslutning fallerar. Visa flexibilitet och anpassningsförmåga om något oväntat inträffar, vilket kan vara en fördel i intervjuarens ögon.


Kroppsspråk och ögonkontakt

Ditt kroppsspråk kommunicerar mycket under en videointervju. Sitt upp rakt, undvik att gunga eller röra dig för mycket. Att hålla ögonkontakt med kameran är också viktigt, eftersom det ger intrycket av ögonkontakt med intervjuaren. Detta kan skapa en känsla av engagemang och förtroende.


Klädkod och presentation

Även om intervjun är virtuell, är det viktigt att klä sig professionellt. Detta visar att du tar tillfället på allvar och bidrar till ett gott första intryck. Undvik distraherande kläder och välj neutrala färger som fungerar bra på kamera.

Vanliga videointervju-frågor

Berätta om dig själv.

Denna öppna fråga ger dig möjlighet att presentera din professionella bakgrund och de viktigaste prestationerna i din karriär.


Vad vet du om vårt företag?

Här förväntas du visa att du har gjort din hemläxa och forskat om företaget, dess produkter, tjänster och företagskultur.


Varför vill du arbeta här?

Arbetsgivaren vill veta vad som lockar dig till just deras företag och hur du ser att du kan bidra.


Beskriv en utmaning du har stött på i ditt arbete och hur du hanterade den.

Denna fråga syftar till att förstå din problemlösningsförmåga och hur du hanterar pressande situationer.


Vad är dina styrkor och svagheter?

Genom att dela med dig av dina styrkor och svagheter ger du arbetsgivaren en uppfattning om din självmedvetenhet och ärlighet.


Var ser du dig själv om fem år?

Arbetsgivare vill ofta veta om dina framtidsplaner och ambitioner för att se om de överensstämmer med företagets mål.


Hur hanterar du stress och press på jobbet?

Ditt svar kan ge insikt i din förmåga att hantera arbetsrelaterad stress och hur du bevarar din produktivitet under tryck.


Ge exempel på hur du har arbetat i team.

Detta visar din förmåga att samarbeta och din roll inom teamdynamiken.


Har du någonsin haft en konflikt med en kollega eller chef och hur hanterade du det?

Detta ger insikt i din konflikthanteringsförmåga och din professionalitet i svåra situationer.


Vad motiverar dig?

Arbetsgivare är intresserade av att veta vad som driver dig i ditt arbete och hur det kan bidra till deras organisation.


Vikten av videointervjuer i modern rekrytering

I en allt mer digitaliserad arbetsvärld har digitala intervjuer blivit ett grundläggande verktyg för att hitta och engagera talanger. De tillåter arbetsgivare att effektivisera rekryteringsprocessen, spara tid och resurser, samt öka räckvidden till kandidater över hela världen. Videointervjuer ger även en unik möjlighet att bedöma kandidaternas digitala färdigheter och förmåga att kommunicera effektivt via digitala plattformar.


Rusta upp inför intervjun med Rusta och Matcha

Genom att välja Karriärkonsulten som din Rusta och Matcha leverantör ser vi till att rusta upp dig med verktyg och färdigheter som underlättar, och hjälper dig öva upp inför din videointervju. Hör av dig till oss om du har några funderingar, så hjälper vi dig!

Comments


bottom of page