top of page

Stöd och Matchning

Stöd och matchning är en arbetsmarknadsinsats för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Tjänsten fasas ut och vi erbjuder nu istället Rusta och Matcha i Stockholm och Eskilstuna 

Stöd och Matchning

Syftet med tjänsten är att stötta och coacha dig som är arbetssökande hela vägen ut i en hållbar sysselsättning. 

STOM tillhandahålls av en rad aktörer som har ett avtal med Arbetsförmedlingen och du som arbetssökande väljer själv vilken leverantör du vill ha stöd och matchning av.  Vi på Karriärkonsulten har över tio års erfarenhet av professionell coachning och har koll på vilka åtgärder som behövs för att komma in på arbetsmarknaden.

Karriärkonsulten_koncept0039.jpg
Karriärkonsulten_koncept0013.jpg

Kan jag ta del av tjänsten Stöd och Matchning?

Stöd och matchning finns för personer som kan arbeta men som behöver stöd ut i en ny sysselsättning. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du är berättigad till Stöd och matchning. 

Vid ett positivt besked kan du själv välja Karriärkonsulten och vi ansvarar för att anpassa tjänstens utformning och aktiviteter efter just dina behov. Ditt deltagande i STOM pågår i minst tre månader och kan vid behov förlängas upp till en total tidsperiod om nio månader.

Dina förutsättningar och behov styr

Vi ger dig skräddarsytt stöd och motiverar dig hela vägen fram till din nya sysselsättning. Du tilldelas en handledare som identifierar dina resurser och i samråd med dig strukturerar upp ett mål, plan och strategi.

Vi erbjuder dig bland annat hjälp med:
 

  • Intervjuteknik

  • Arbetsgivarkontakter

  • Att skapa, uppdatera och rikta professionella ansökningshandlingar

  • Studie- och yrkesvägledning

  • Motiverande samtal och coachning

  • Teknik- och dataundervisning

  • Studiebesök och nätverkande

  • Kartläggning, kunskap och insikter om arbetsmarknaden

Tillsammans stöttar vi dig och lyfter fram din kapacitet och kompetens för att de lättare ska komma till nytta inom näringslivet.

Karriärkonsulten_koncept0033.jpg

Vi finns här för dig

Vi skapar arbetstillfällen genom kontinuerlig kontakt med arbetsgivare och uppmuntrar och utbildar även dig i att utvidga ditt nätverk. Våra jobbmatchare är införstådda med dina starka sidor och vet var jobben finns. Därför kan vi erbjuda individuella presentationer av dig som deltagare för relevanta arbetsgivare och regelbundet matcha rätt kompetens mot rätt jobb.  

bottom of page