top of page

Aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen

Uppdaterat: 17 jan.

Här tar vi upp vanliga frågor och funderingar kring hur man aktivitetsrapporterar till Arbetsförmedlingen, hur fungerar det med blanketter, deadlines och innehåll - och vad händer om man glömmer? Karriärkonsulten reder ut!

Varje månad ska du som är inskriven på Arbetsförmedlingen skicka in en aktivitetsrapport där du specificerar och beskriver de aktiviteter och steg du tagit för att närma dig arbetsmarknaden. Här går vi igenom vanliga frågor kring din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen och vad du bör tänka på.


Hur gör man en aktivitetsrapport?


Det enklaste är att logga in på "Mina sidor" på Arbetsförmedlingens hemsida. Där legitimerar du dig med e-legitimation och fyller i och redovisar månadens aktiviteter löpande. Du kan också fylla i din aktivitetsrapport på en pappersblankett och posta till Arbetsförmedlingen.


En kvinna sitter och granskar papper och rapporter vid en dator.
Aktivitetsrapporten ger dig också en överblick.

Exempel på innehåll i din aktivitetsrapport

  • Jobb och utbildningar du sökt (även spontanansökningar)

  • Studiebesök

  • Workshops och föreläsningar du deltagit i

  • Anställningsintervjuer du varit på

  • RekryteringsträffarMärk upp din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen med arbetsgivare eller företag, det datum du sökte, vilken typ av tjänst det gäller och vilken ort det är fråga om.

På din profil på Arbetsförmedlingen kan du också hitta och gå igenom dina gamla aktivitetsrapporter, så att skriva utförligt och strukturerat hjälper också dig att få en överblick.


Deadline - när ska man rapportera?


Du skickar in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen när som helst från och med den första varje månad, men senast den 14:e ska den vara Arbetsförmedlingen tillhanda. Detta är särskilt viktigt att komma ihåg om du skickar in din aktivitetsrapport med post - var ute i god tid innan deadline.

Du aktivitetsrapporterar alltid från föregående månad, så rapporten du skickar in i februari redovisar alltså januaris aktiviteter och så vidare.


Glömt skicka in aktivitetsrapport


Har det otänkbara hänt och du har glömt att skicka in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen - vad händer då?

Det korta svaret är att du kan få en varning eller förlora ersättning under en period.


När du är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen förväntas du följa din planering och redovisa dina aktiviteter på ett överenskommet sätt. Självklart finns det godtagbara skäl till att du inte har lämnat din aktivitetsrapport i tid - det är det din a-kassa som beslutar, vilka Arbetsförmedlingen är förpliktigade att meddela avvikelser till.


Skriva aktivitetsrapport - hur många jobb krävs?


Det exakta innehållet i din rapport beror på din individuella handlingsplan men som standard ska du söka minst 6 lämpliga jobb varje månad. Med ett lämpligt jobb menas i princip alla jobb du är kvalificerad för - är en arbetsgivare eller ett företag intresserade av din kompetens och vill erbjuda dig en tjänst är det alltså ett lämpligt jobb för dig.


Vad gör man vid sjukdom?


Blir du eller ditt barn sjukt ska du meddela det till Arbetsförmedlingen så fort som möjligt - redan första sjukdagen, annars får du ingen ersättning. Informera också din coach hos oss att du är sjuk eller vabbar.

Du behöver inte rapportera sjukdom i din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.


Var gör jag min aktivitetsrapport?


Du kan rapportera dina aktiviteter direkt på Arbetsförmedlingens hemsida under avsnittet "Mina sidor" eller göra din aktivitetsrapport via Arbetsförmedlingen blankett.

Comments


bottom of page