top of page

Arbetslösersättning och bidrag som långtidsarbetslös

Uppdaterat: 17 jan.

Ersättning och bidrag för personer som är långtidsarbetslösa - det kan vara lite krångligt att reda ut vad som gäller. Vilken arbetslöshetsersättning har man rätt till, hur mycket får man och när får man det? Kolla in vår guide här.

Är du arbetslös och osäker på hur de olika bidragen och ersättningsmodellerna fungerar? Det är inte så konstigt eftersom bidragen och arbetslösersättningen ser olika ut beroende på flera olika faktorer. Har du varit arbetslös en längre tid, nyss gått ut skolan eller har rätt till a-kassa är alla exempel på omständigheter som påverkar din arbetslösersättning.

Här tar vi upp grundersättning, arbetslösersättning, hur a-kassan fungerar och vad bidragsbeloppen ligger på vid långtidsarbetslöshet.
Få ersättning från a-kassaNöjd arbetsgivare med sina medarbetare.

Blir du arbetslös erbjuder a-kassan arbetslöshetsersättning till sina medlemmar i form av bidrag, för att få bidrag som arbetslös behöver du vara medlem i a-kassan och ha betalat in medlemsavgiften. Blir du av med jobbet kan du alltså ansöka om arbetslöshetsersättning i den a-kassa du är med i.


Krav för a-kassa

Är du arbetslös utan a-kassa får du ansöka om andra bidrag eftersom a-kassan har vissa


villkor. Kraven för a-kassa varierar något, men som standard behöver du ha jobbat under en viss period samt betalat avgifter och varit medlem i din a-kassa under en viss tid. Som arbetslös utan a-kassa kan du istället ha rätt till något som kallas grundersättning.


Grundersättning som arbetslös

Har du inte rätt till inkomstbaserad ersättning från a-kassan kan du istället ansöka om grundersättning. Grundersättningen är betydligt läge än den inkomstbaserade ersättningen och för att få grundersättning som arbetslös behöver du fortfarande uppfylla en del av det som krävs för a-kassa; till exempel att du är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och att du aktivt söker jobb.

Maxbeloppet för grundersättningen som arbetslös är...


Ersättning baserad på inkomst

För dig som uppfyller kraven för a-kassa baseras din ersättning på din inkomst, alltså den inkomst du hade innan du blev arbetslös. Via den a-kassa du är med i kan du räkna ut exakt belopp du har rätt till men den inkomstbaserade ersättningen kan vara på upp till 80% av din lön - dock upp till ett visst tak. I dagsläget kan aldrig din ersättning från a-kassan vara högre än 26 400 kronor i månaden.


Så fungerar det vid egen uppsägning

Säger du upp dig själv kan du i vissa fall ha rätt till a-kassa från dag ett, men som standard blir du avstängd från ersättning i cirka 10 veckor.

För att få ersättning från a-kassan som arbetslös på grund av egen uppsägning behöver du bevisa att du haft giltiga skäl till din uppsägning, exempelvis flytt av verksamhet, att du inte fått din lön utbetald, eller att din arbetsgivare inte kan omplacera dig.


Ersättning som arbetslös efter skolan

Du kan också ha rätt till ersättning från a-kassan direkt efter studierna. Som i tidigare exempel behöver vissa krav och villkor vara uppfyllda för att du ska vara berättigad till ersättning från a-kassan som arbetslös efter skolan, men eftersom många extra- och sommarjobbar under studietiden så är det vanligt att kraven för arbetstimmar uppfylls. Så kolla av med den a-kassa du är medlem i om du är inskriven som arbetssökande, redo att jobba och har arbetat de timmar som krävs under studietiden.


Andra ersättningar och bidrag som arbetslös


Som arbetslös finns det olika typer av bidrag att ansöka om om du av någon anledning inte kvalificerar dig för arbetslöshetsersättning (a-kassa). Förutom studiebidrag och bostadsbidrag, kan du även söka ekonomiskt stöd från socialnämnden. Om du deltar i arbetsmarknadsinsatsen Rusta och matcha, kan du dessutom få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning genom Försäkringskassan.


Aktivitetsersättning

Du som uppfyller kraven för a-kassa får aktivitetsstöd utbetalat från Försäkringskassan. Summan motsvarar den du skulle fått från din a-kassa och varje ersättningsperiod är på 300 dagar.


Utvecklingsersättning

Utvecklingsersättning kallas det ekonomiska stöd du som är mellan 18 och 24 år får istället för aktivitetsstöd. Utvecklingsersättningen finns i två nivåer och vilken som utbetalas beror på din situation och din utbildningsnivå.Två äldre människor sitter vid ett bord.
Vad vill du göra när du går i pension?

Långtidsarbetslös vid pension


Det går att gå i pension som långtidsarbetslös, dock kommer din ersättningssumma bli lägre ju längre du varit arbetslös när du går i pension. Både ersättningen du får från a-kassan och försäkringskassan är pensionsgrundande, vilket alltså betyder att du sparar ihop till din pension även när du är arbetslös.

Vissa arbetsplatser med kollektivavtal har även ett så kallat efterskydd, vilket innebär att en del anställda fortfarande omfattas av försäkringar trots att de inte jobbar kvar. kolla upp vad som gäller för just ditt fackförbund och din senaste arbetsplats för att få full koll!

Kommentarer


bottom of page