top of page

Arbetsmarknad - omvärldsbevakningen!

Uppdaterat: 27 apr. 2022

Oavsett om du idag är nöjd med din nuvarande sysselsättning, väntar på besked från drömutbildningen eller söker jobb för fullt är din koll på omvärlden viktig. Om det var något vi lärde oss under pandemin så var det att tiderna kan förändras fort och ingen sitter hundraprocentigt säkert.

Det finns såklart en uppsjö av metoder och analysverktyg och vi behöver verkligen inte göra det svårare än vad det är, läs tidningen, checka platsbanken och kolla flödet på Linkedin; då få du en bra grund som du alltid kan forska vidare i.


Tycker du ändå att det är svårt att få grepp om din omvärldsbevakning eller veta vilka faktorer du ska leta efter? Då kan en PESTLE-analys vara något för dig.


En blåtonad bild med ordet pestle skrivet lodrätt tillsammans med pilar som förklarar vad de olika bokstäverna representerar.
Faktorer att ta hänsyn till i din omvärldsanalys.


Analysen tittar på och definierar yttre faktorers påverkan på till exempel ett företag, projekt eller bransch. Varje bokstav representerar ett eget område. Metoden används framförallt inom olika företags strategiarbete men varför inte använda den som en del av din omvärldsbevakning inom Rusta och matcha?


Politiska faktorer


Hur ser den politiska stabiliteten ut? Vilka styr? Vad säger oppositionen? När är det val och vilka frågor debatteras?


Jobbar eller söker du jobb inom till exempel skolsektorn kan det vara smart att ha koll på var de olika partierna står i utbildningsfrågor, och planer och politiska beslut gällande infrastruktur kan vara värdefullt om du söker arbete inom transportbranschen.


Ekonomiska faktorer


Hur ser ekonomin ut på det företag du vill jobba hos och hur ser ekonomi, ränteläge och inflation ut i samhället i stort?


Vid en blomstrande ekonomi kanske konsumtionsvanorna slår i taket, vilket är intressant ifall du vill jobba inom detaljhandeln. Har tjänster och material blivit dyrare eller billigare globalt, och hur påverkar det dig i till exempel byggbranschen?


Sociala faktorer


Vad trendar i samhället och hur ser miljön och befolkningsdemografin ut där du söker jobb?


Växer nya områden fram starkt riktade mot till exempel singelhushåll eller barnfamiljer? Det kan vara värdefullt att ha i bakhuvudet ifall du verkar inom till exempel restaurangbranschen. Under pandemin rapporterades det om att det för första gången på länge flyttade fler personer från än till storstäderna, hur påverkar det dig som jobbar inom vårdsektorn?


Teknologiska faktorer


De teknologiska omständigheterna kan vara kluriga att bevaka och analysera på egen hand, men det kan ändå vara värt att hänga med i stora företags tekniska utveckling eftersom det kan leda till jobbmöjligheter.


Utökar ett stort varuhus eller logistikföretag sitt digitala erbjudande kanske det innebär ett ökat behov av administratörer och kundtjänstmedarbetare, vilket är intressant för dig verksam inom den branschen.


Legala faktorer


De lagliga aspekterna ligger ofta nära de politiska, dock med ett starkare fokus på direkta lagar och regleringar som påverkar olika företag och branscher.


Du behöver inte fördjupa dig i juridik eller läsa på om planerade lagändringar, men att ha en viss uppfattning om framförallt bestämmelser och lagar kring anställningar är en smart taktik i jobbsökarprocessen gällande alla branscher.


Miljömässiga (environmental) faktorer


Frågor som rör miljö och hållbarhet seglar allt högre upp på agendan - dels för att kunder och konsumenter ställer ökade krav på att både branscher och företag tar sitt ansvar för planeten och dels för företags lönsamhets skull.


Jobbar du inom turism eller resebranschen är detta högaktuellt, likaså inom logistik och jordbrukssektorn. Ett ökat fokus på miljö och hållbarhet kan också innebära att nya roller och tjänster öppnar upp inom flera yrkesgrenar.


 

Du behöver inte följa PESTLE-analysen slaviskt för att det ska vara värdefullt. Det räcker gott att se det som en inspiration eller fingervisning gällande vilka frågor eller faktorer som kan ha betydelse när du letar efter ett nytt jobb.


Lycka till med jobbsökandet - när du väl har börjat kanske du märker att det är ganska kul att omvärldsbevaka!

Comments


bottom of page