top of page

Jobbsök med sociala medier

Uppdaterat: 4 feb. 2022

Sociala medier - en del älskar det, andra tål det inte och somliga ser det som ett nödvändigt ont. Användningsområdena är många - underhållning, PR, utbildning eller kommunikationskanal?

Eller varför inte som jobbsökarverktyg?


Vi lägger ingen värdering i vad du tycker om till exempel Youtube, Facebook eller Linkedin, men sant är att internet och sociala medier är en stor del av samhället, våra vardagsliv och karriärer - de finns här helt enkelt. Rusta och matcha har ett starkt fokus på kartläggning och nätverkande och då kan våra sociala plattformar vara till stor hjälp.


Du kanske redan idag har svart bälte i Linkedin, eller älskar Instagram?

Eller så funderar du på hur och varför du ska marknadsföra dig själv mot arbetsgivare via sociala medier?

Vi har satt ihop en klassisk SWOT-analys för att enkelt identifiera för- och nackdelar med SoMe i jobbsökandet.


 
En SWOT är en verktyg eller metod som går ut på att hitta
och utvärdera fyra aspekter (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) som
beskriver till exempel ett företags, persons, eller idés nuläge
och potential. Vanligtvis beskriver styrkor och svagheter interna faktorer
medan möjligheter och hot tittar på yttre omständigheter.
En SWOT används ofta som en del
i analyser och strategiarbete eller i brainstorming.
 


Fyra människor som står vid en whiteboard och jobbar, över det fyra bubblor med en SWOT-analys olika faktorer.
Sociala medier i jobbsökarprocessen - hiss eller diss?


Styrkor (Strengths)

Gratis - ingen monetär överföring krävs för att skapa ett konto på de stora plattformarna.

Enkelt - merparten av de sociala kanalerna är enkelt uppbyggda och har liknande upplägg, du behöver inga direkta förkunskaper och det går fort att lära sig.

Tillgängligt - allt du behöver är en mobil eller dator och internetuppkoppling, de flesta företag finns på sociala medier så du har många kontaktvägar!


Svagheter (Weaknesses)

Tid - betalar man inte med pengar så betalar man med något annat - tid till exempel. För att dina konton ska öka din synlighet och skapa värde för dig behöver du investera tid på både

din profil och i dina aktiviteter som till exempel nätverkande.

Målgrupper och kanaler - olika plattformar har olika målgrupper. Du visar kanske inte samma saker på Instagram som på Linkedin, eller hur?


Möjligheter (Opportunities)

Räckvidd - sociala medier kan ha en enorm genomslagskraft och räckvidd, det ger dig möjlighet att marknadsföra dig själv på bred front.

Portfolio- din digitala närvaro blir ju också som ett skyltfönster mot arbetsgivare, som du kan fylla med levande arbetsprover, visa vem du är eller ha som en portfolio.

Långsiktighet - det är lätt att ta kontakt med både personer och företag online, och tonen är ofta informell. Även om det inte leder till en anställning idag kanske det gör det imorgon.


Hot (Threats)

Flera mottagare - det är tricky att kommunicera samma budskap till flera mottagare samtidigt, du vet ju aldrig helt säkert hur det du sänder landar.

Spår - dessutom lämnar allt du gör online spår - ibland mindre smickrande sådana, tänk igenom bilder, kommentarer och användarnamn.

Extern plattform - det är alltid en risk att investera i och skapa innehåll på en extern plattform, vad gör du om allt försvinner, ditt konto bli kapat eller plattformen stänger ner?Dessa faktorer kan ju vara olika för olika personer, gör gärna en egen analys med aspekter du tycker är viktiga - ifall du vill använda dina sociala kanaler i jobbsökandet.

Comments


bottom of page