top of page

Lär känna en områdeschef för Rusta och Matcha i Stockholm - Saba Mousavi!

Uppdaterat: 4 feb. 2022

Karriärkonsulten tillsätter genom intern rekrytering tre nya affärsområdeschefer med ansvar för Kundval Rusta och matcha. Saba Mousavi är en av dem och leder, tillsammans med två kollegor ett team vardera in i den nya satsningen i Stockholm.


Saba Mousavi har tidigare varit områdeschef för ett av Karriärkonsultens team inom Stöd och matchning och har en mångårig och bred erfarenhet från arbetsmarknadstjänster i ledande roller.


En leende kvinna i kontorsmiljö. Hon bär en svart tröja med en grå kavaj och står framflr en dator.
Saba på kontoret i Sollentuna.


“Skiftet från Stöd och matchning till Rusta och matcha ställer ökade krav på oss fristående aktörer och jag hoppas och tror att vår erfarenhet ger oss ett försprång när det kommer till att leverera ett konkurrenskraftigt program med ett så bra resultat som möjligt.”
Rusta och matcha är en effektiv arbetsmarknadsinsats med stark styrning mot matchning och resultat och Saba Mousavi ser fram emot att vara en nyckelperson i satsningen i Stockholm, tillsammans med kollegorna Amanda Arcilander och Tiana Zlokapa.


“Men en matchning mellan en av våra deltagare och en arbetsgivare blir inte hållbar om inte de rustande åtgärderna har varit gedigna och seriösa, båda verksamhetsgrenarna är lika viktiga för långsiktiga resultat. Samtidigt innebär arbetsmarknaden just nu snabba förändringar och anpassningar, och för att kunna tackla det krävs både erfarenhet och kreativitet!", säger Saba.


Karriärkonsulten tillhandahåller tjänsten Rusta och matcha på fem orter i Sverige, men har sitt huvudkontor i Stockholm där programmet rullades ut i månadsskiftet september/oktober.


Behöver du komma i kontakt med en affärsområdeschef?

Saba Mousavi

Amanda Arcilander

Tiana Zlokapa


Comments


bottom of page