top of page

Magnus delar tips och hårda sanningar i jobbsökandet.

Vägen till arbetsmarknaden ser olika ut för alla; det som är peanuts för en person är oöverstigligt för en annan. Många identifierar sig starkt med sitt arbete och att av olika anledningar hamna mellan jobb eller utanför arbetsmarknaden kan vara otroligt tufft. Vi tog ett snack om detta med Magnus Reichard, en före detta deltagare hos oss via TRR.

Magnus har en gedigen bakgrund och erfarenhet i roller som bland annat försäljningschef och marknadsdirektör, närmast från SAAB, och är numera anställd som konsult hos Level 21.

Vi fick både nycklar och hårda sanningar - och en spaning angående ålder och konsultrollen på köpet!


Fas 1: Mindset


  • Var rak och ärlig mot dig själv

  • Se och behandla ditt jobbsökande som vilket annat heltidsjobb som helst

  • Visst existerar flyt och timing, men det är inget som trumfar hårt arbete - håll i dina rutiner så kommer det till slut gå av sig själv.


Fas 2: Kultivera och mogna


  • Mellan jobb har du chansen att fundera på vad du vill göra - ta den!

  • Kompetensutveckla dig! Bredda, repetera och fördjupa kunskap!

  • Det är viktigt att jobba med sig själv och sin motivation, men det är också viktigt att tillskansa sig konkreta färdigheter som är värdefulla för potentiella arbetsgivare.


Fas 3: Aktion!


  • Utbildning och kompetensutveckling är nyckeln. Utan jobb är det lätt att man känner sig tilltufsad, men ny kunskap stärker både självbild och självkänsla.

  • Ta kontakt! Sitt inte passiv och vänta, utan skapa dina tillfällen själv! Ring och prata med den person på företaget du vill ha kontakt med, visa konkret vad du kan bidra med - bryt igenom bruset.


Spaning:


Idén om att personer knyter kontakter och utvecklar ett agilt arbetssätt som konsulter verkar stämma, är dessutom konsultbranschen mer nytänkande när det kommer till rekryteringar?

En leende man i blå skjorta och kavaj mot en grå bakgrund.
Magnus Reichard, konsult på Level 21.

“Jag var sextio plus när jag fick det här jobbet. Stigmat kring ålder och seniora kandidater är enligt min erfarenhet inte lika starkt hos konsultbolag, här uppskattas och dras vinning av vår rutin och kompetens.”Stort grattis Magnus, starkt jobbat och tack för att du delar!

留言


bottom of page