top of page

Rusta och matcha - att slipa på sitt cv

Förra veckans fokus inom Rusta och matcha låg på kartläggningen av den egna kompetensen och det är ett viktigt steg i jobbsökarprocessen. Men nu när du har koll på din kompetenskarta kommer nästa utmaning; hur ska du visa det i ditt cv?

Att din ansökan ska rikta sig specifikt till den tilltänkta arbetsgivaren, vara fri från stav- och slarvfel samt uppdaterad och aktuell är grundläggande faktorer när du jobbar fram eller utvecklar ditt cv.


Men hur ska man börja? Här följer tre enkla steg och vi kallar det R-A-S-modellen.


Tre rutor i blått medbokstäverna R A och S mot en bakgrund av en intervjurituation.
Tre enkla steg när du jobbar på ditt cv.

Reducera


Ta bara med de meriter som är aktuella för just det jobbet ansökan avser! I en första gallring tittar ofta rekryterare snabbt igenom cv-högen och vill inte behöva leta fram de kvalifikationer som gör dig till en toppkandidat.


 

Accentuera


Eftersom du nu har rensat bland dina meriter och uteslutande har med relevanta kvalifikationer har du också mer utrymme att framhäva dessa på djupet - behärskar du ett visst systemstöd eller program som är relevant för det du söker? Betona det!


 

Specificera


En smart strategi är att vara tydlig med vad du har åstadkommit, bidragit till eller ansvarat för, istället för att enbart rada upp titlar och erfarenheter. Att du har jobbat i en livsmedelsbutik är bra, men ett kort tillägg att du ansvarat för öppning, posthantering eller frukt och grönt är ännu bättre!


 

Har du koll på grundstrukturen och jobbar kontinuerligt på ditt cv blir det lättare att göra en R-A-S-anpassning efter ett specifikt jobb.

Kom ihåg att ditt cv är, precis som du själv, under ständig utveckling. Har du inte exakt de kompetenser som efterfrågas kan du alltid fylla i med dina ambitioner för framtiden, potential och driv trumfar många skills om du är öppen för att lära dig!


Och vi säger det igen - läs igenom en extra gång för att fånga eventuella stavfel - och sen läser du igenom igen!

Σχόλια


bottom of page