top of page

Karriärkonsulten fortsatt bäst på matchning i Stockholm!

Uppdaterat: 9 aug. 2023

Karriärkonsulten blir ännu en gång utsedda till att vara bland de bästa i Stockholm på att matcha arbetsgivares behov och samtidigt stödja arbetssökande ut i egen försörjning. Detta visar Arbetsförmedlingens senaste ranking av företag som arbetar med tjänsten Stöd och matchning. Av totalt 80 företag får fem det nya toppbetyget fyra stjärnor och Karriärkonsulten är ett av dem.

Stöd och matchning är en tjänst från Arbetsförmedlingen som riktar sig till arbetssökande med behov av mer och bättre anpassat stöd och målet är att få deltagarna att komma ut i egen försörjning på kortast möjliga tid. Tjänsten utförs av företag som agerar som Arbetsförmedlingens förlängda arm. Karriärkonsulten riktar sig även mot arbetsgivare som behöver rekrytera och hjälper genom tjänsten Stöd och matchning till med stora delar av rekryteringsprocessen. Arbetsförmedlingens ranking underlättar framförallt valet för arbetsgivare men även för de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen genom att visa vilka som är bäst på matchning. I rankingen bedöms företagen utifrån bland annat att deras kandidater behåller jobbet under minst fyra månader.


– Jag är så stolt över mina medarbetare som dagligen är i kontakt med arbetsgivare som söker personal och som ständigt lyckas hitta hållbara matchningar för våra deltagare. Självklart byggs det på att vi har skapat bra, stabila processer och arbetssätt i grunden, men utan människor med hjärtat på rätt ställe och förmågan att se kompetenser skulle det inte räcka. Det här betyget går till dem, säger Camilla Hermelin, grundare och VD för Karriärkonsulten.

Tjänsten stöd och matchning kan vara till stor nytta för arbetsgivare och trots det vet många inte ens om att den finns. Som arbetsgivare kan man vända sig till Karriärkonsulten och snabbt få tag i en person som passar deras behov – utan att betala något.

– Vi får dagligen in förfrågningar från arbetsgivare som undrar om vi kan hjälpa dem hitta lämpliga kandidater inom alla olika branscher. För många är det även aktuellt att börja med praktik vilket också är ett bra alternativ. Ett samarbete mellan Karriärkonsulten och arbetsgivare är helt enkelt en win-win för alla parter – arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov, den arbetssökande och samhället, säger Camilla Hermelin.Om KarriärkonsultenKarriärkonsulten hjälper personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få jobb eller hitta rätt utbildning. Vi är ett av Stockholmsområdets största coachingföretag och finns i dag i Sollentuna, Kista, Globen, Jakobsberg och Täby. Vårt nätverk och våra metoder har gett mycket goda resultat och majoriteten av våra deltagare har uppnått sina mål. Karriärkonsulten har avtal med Sollentuna kommun och Arbetsförmedlingen.Kommentare


bottom of page