top of page

Varför vill du jobba hos oss?

Att söka jobb är en process som kan vara både tidskrävande och energislukande. Inte minst när det kommer till steget att få komma på intervju och att förbereda sig inför vilka frågor som kan komma. Frågor om ens bakgrund och tidigare erfarenheter kan kännas som en barnlek då det är något som ligger nära till hands. När det däremot kommer frågor där arbetsgivaren vill att du ska motivera varför de ska rekrytera just dig, eller specifika frågor om företaget och branschen kan det ta stopp.Exempel på frågor som kan komma

Förutom de klassiska frågorna om din bakgrund och dina meriter kan du under en arbetsintervju få tuffare frågor som kräver mer eftertanke och kreativitet, men också att du gjort din research. Här är några exempel på sådana frågor:


Frågor om dig och din motivation:

 • Varför vill du jobba hos oss?

 • Varför tycker du att vi ska välja dig?

 • Vad är dina största svagheter och hur hanterar du dem?

 • Berätta om en situation där du misslyckades och vad du lärde dig av det.

 • Hur hanterar du stress?


Frågor om företaget och branschen:

 • Vad kan du om branschen och hur ser du på framtiden för den?

 • Vilka utmaningar tror du att vårt företag står inför och hur skulle du bidra till att lösa dem?

 • Vad vet du om vår företagskultur och hur tror du att du skulle passa in i den?

 • Hur ser du dig själv bidra till att nå våra mål?

 • Vilka frågor har du till oss?

 

”Därför ska ni anställa mig”

Genom att förbereda sig på frågor likt dessa kan du på ett tryggt sätt sälja in dig själv och ha svar på tal på frågor som ”Varför ska vi anställa dig?”. Här följer några tips på saker som är bra att göra eller tänka igenom innan det är dags för intervju.


Gör research om företaget

Besök företagets webbplats för att få inblick i deras värderingar och vision. Läs gärna igenom deras årsredovisningar och pressmeddelanden för att ta reda på utmaningar eller framgångar. Läs på om företagets erbjudande, oavsett om det handlar om tjänster eller produkter. Genom att följ dem på sociala medier visar du på intresse samt kan få information kring exempelvis målgrupp och marknadsföringsstrategier. Om det kommer frågor kring branschen i stort kan det vara läge att även ta ett kliv bakåt och se om det finns något där som du kan ta upp, exempelvis en aktuell händelse eller trend du läst om.


Lyft dina styrkor, och tänk på dina svagheter

Identifiera dina relevanta styrkor och erfarenheter som du ser kan vara värdefulla för företaget. Tänk ut konkreta exempel på situationer där du har använt dina styrkor för att uppnå framgång, och gärna hur det kan bidra till att företaget når sina mål. Var självsäker och tro på dina egna förmågor.


Fundera även över det som du tycker är svårt eller jobbigt för att ha ett ärligt svar om en sådan fråga kommer.


Företagskulturen

Läs på om företaget, och kanske prata med nuvarande och tidigare anställda, för att identifiera de viktigaste aspekterna av företagskulturen. Se om du kan hitta något om vilka värderingar som är viktiga och hur arbetsmiljön ser ut. Fundera på om du passar in i företagskulturen och hur du kan bidra till den. Om du inte hittar något om detta kan det vara en bra fråga att ta med sig till intervjun som visar på att du är intresserad av arbetsplatsen och medarbetarna.


Tips inför intervju

En framgångsrik arbetsintervju handlar om att bygga en relation med din intervjuare. Visa att du är engagerad, entusiastisk och att du har något att erbjuda företaget. Kom ihåg att:


 • Det inte finns några "fel" svar på tuffa frågor. Det viktigaste är att du kan visa att du har reflekterat över frågorna och att du har en god förståelse för dig själv, företaget och branschen.

 • Ta dig tid att tänka igenom frågan innan du svarar och var sedan tydlig och koncis.

 • Använda konkreta exempel från ditt arbetsliv för att illustrera dina svar.

 • Var positiv och entusiastisk.


Alla kan vara nervösa inför en intervju, men genom att komma så förberedd som möjligt har du goda möjligheter att gå därifrån nöjd.

Comments


bottom of page